Evropská Unie
AMF REECE - sewing machines

Záruka na nový výrobek AMF Reece

Záruka zahrnuje:

 • Po dobu devadesáti (90) dní jsou poskytnuty zdarma záruční servisní práce na opravy závad vzniklých při špatné instalaci nebo na závady způsobené nevhodným materiálem. Tato část záruky je platná pouze pro stroje prodané jako „Installed“ instalované.
 • Jeden (1) rok záruky na výměnu hlavních dílů poškozených vlivem vadného materiálu. Všechny nové díly, jevící se jako vadné, musí být vráceny předplacenou dopravou do AMF Reece CR, s.r.o. ke kontrole. Pokud je na základě výsledku kontroly díl uznán vadným, AMF Reece jej vymění zákazníkovi zdarma.
 • Záruka na servisní práce je platná ode dne ukončení instalace výrobku.
 • Záruka na materiál je platná dnem odeslání vybavení z AMF Reece CR, s.r.o

Nezahrnuje:

Záruka na servisní práce ani záruka na materiál nezahrnuje:

 • Díly, které se spotřebovávají na základě každodenní činnosti. Jedná se o díly jako jsou jehly, nože, chapače a otvíráky.
 • Běžné seřízení a pravidelnou údržbu, za což je plně zodpovědný zákazník.
 • Čištění a mazání vybavení.
 • Díly, zjištěné s jakoukoli změnou, zlomené nebo poškozené z důvodu opomenutí, nesprávné instalace nebo použití.
 • Poškození způsobené použitím jiných dílů než jsou původní díly od AMF Reece.
 • Poplatky za odeslání nebo dopravu
 • Záruka se nevztahuje na servisní práci u strojů prodaných jako „Uninstalled“ neinstalované.
 • Na vybavení instalované bez pomoci vyškoleného technika (buďto zaměstnance AMF Reece, vyškoleného dodavatele nebo oprávněného distributora) se bude vztahovat pouze záruka na materiál. Bude zde zahrnut pouze poškozený materiál. Jakékoli poplatky spojené s využitím techniků firmy AMF  Reece nebo distributora k výměně vadného dílu bude hradit zákazník.

 

Jiná záruka k popisu, kvalitě nebo k prodejním podmínkám hodící se pro určitý specifický účel nebo jakýkoliv jiný důvod není poskytnuta ani prodejcem ani prodejním zástupcem. Za žádných okolností nemůže být prodejce nebo prodejní zástupce zodpovědný za ztráty nebo zisky, jiné přímé či nepřímé náklady, výdaje, ztráty nebo škody vzniklé defektem nebo selháním zařízení nebo jakékoliv jeho části.

Informace o podmínkách záruky můžete získat:


Pokud je stroj zakoupen u oprávněného distributora AMF Reece CR, s.r.o., měl by být nejprve kontaktován tento distributor. Nicméně, spokojenost našeho zákazníka je prvotním zájmem AMF Reece. 

Pokud záležitost týkající se záruky není vyřízena plně k Vaší spokojenosti, kontaktujte prosím paní Eylen Süer, vedoucí zákaznického servisu na níže uvedených kontakrtech:

E-mail: esuer@amfreece.cz
Phone: +420 582 309 286
Mobile: +420 777 741 908
Fax: +420 582 309 270