Evropská Unie
AMF REECE - sewing machines

POTENCIÁL

AMF Reece CR, s.r.o. - Výzkum a vývoj linky průmyslových šicích strojů pro dokončovací operace

V rámci projektu bylo :

  • Vybudováno yýzkumně vývojové středisko, kde bylo umístěno několik nově pořízených zařízení nezbytných pro optimální chod tohoto střediska.
  • Pořízeno několik zařízení pro zajištění požadované kvality a produktivity nově vyvíjených šicích strojů


Termín zahájení projektu : 06/2010
Termín ukončení projektu : 08/2011

 

Rozšíření výzkumné kapacity spol. AMF Reece CR, s.r.o.

V rámci projektu bylo realizováno:

  • Rozšíření stávajícího yýzkumně vývojové centra výstavbou nových budov pro nově vyvíjené šicí stroje, ale i pro vývoj automatického řídícího systému výroby košil a speciálních druhů módní konfekce
  • Nákup nových zařízení a programů pro vývoj nových výrobků společnosti


Termín zahájení projektu : 10/2012
Termín ukončení projektu : 03/2015