Evropská Unie
AMF REECE - sewing machines

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Realizace Školícího střediska spol. AMF Reece CR, s.r.o.

V rámci projektu bylo realizováno:

  • Rekonstrukce stávající budovy pro účely školícího střediska, její kompletní vybavení pro daný účel (nábytek, dataprojektor, PC, školící pomůcky apod.)

 

Termín zahájení projektu : 09/2010
Termín ukončení projektu : 06/2011