Evropská Unie
AMF REECE - sewing machines

MARKETING 2019-2020

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program: MARKETING – individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích - III. výzva

Název projektu: Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013690

Cíl projektu: Cílem projektu bude zvýšení mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Představení projektu: Účast na vybraných zahraničních výstavách a veletrzích a s tím spojené aktivity.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.